HU
Hamburger icon
HU / SK
Instagram instagram

Castel Mierovo Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.

Remarketing Facebook

Pomocou služby Facebook poskytujeme remarktingovú reklamu, čím zvýšime relevantnosť reklamy na platformách služieb Facebooku.

Remarketing Google

Pomocou služby Google poskytujeme remarktingovú reklamu, čím je umožnené zobrazovanie cielenej reklamy v rámci siete Google Ads.

Konverzie kampaní

Pre vylepšenie naších služieb a užívateľského zážitku, zaznamenávame vykonávanie cieľov naších zákazníkov a podľa doho upravujeme webovú stránku aby tieto ciele boli čo najrýchlejšie vykonávateľné.

Chat na webovej stránke

Pre komunikáciu s Vami používame službu SmartsUpp, ktorá odosiela údaje na servery v Českej Republike. Neukladá žiadne osobné údaje, len text ktorý nám odosielate. Viac info na stránke spoločnosti

Chat na webovej stránke

Pre komunikáciu s Vami používame službu Facebook Messenger, ku ochrane osobných údajov viac info nájdet na tejto adrese.

A személyes adatok védelmének elvei


I. Bevezető rendelkezések


1. Ezen elvek alkalmazásában az alábbiak értelmezendők:


o Üzemeltető PhDr. Kornélia Nagyová - IMPRESSION, Fő utca (Hlavná) 12/78, 930 39 Nagymagyar (Zlaté Klasy)


o Személyes adatok: név és családnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, kézbesítési cím, IP cím, cookies, esetlegesen a meghatározott kor eléréshez szükséges életkor betöltéséről szóló információ


1. A www.castel.sk internetes oldal üzemeltetője, mint a Személyes adatok kezelője ezzel értesíti a Személyes adatok feldolgozásának módjáról és terjedelméről, beleértve (a lentebbi definíció szerinti) Résztvevő Személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos jogai terjedelmét .


1. Üzemeltető a személyes adatok feldolgozása során az alábbi jogszabályokkal összhangban jár el:


o A személyes adatok védelméről szóló T.t. 18/2018 sz. törvény


o Az Európai Parlament és a Tanács (EP) 2016/679 sz. rendelete (továbbiakban, mint "Rendelet")


1. Résztvevő olyan természetes személy, amely Üzemeltetőtől vásárol terméket és szolgáltatást.


1. Üzemeltető olyan természetes személy - vállalkozó, amely ezen internetes oldalt termék és szolgáltatás végfelhasználó számára történő értékesítése céljából működteti. A fentebbiekkel összhangban a Személyes adatok feldolgozására kerül sor:


o olyan terjedelemben, amelyben Üzemeltető termékeinek és/vagy szolgáltatásainak megrendelése során, ill. Üzemeltetővel történő szerződéskötésről szóló tárgyalás keretében, valamint szerződéskötés kapcsán közlésre kerültek;


o lentebb, a II. cikkelyben meghatározott cél/célok miatt


1. Ezen oldal nem ajánlott 18 év alatti gyermekek számára. A 18 év alatti személyek oldalunkat csak abban az esetben használhatják, ha arra törvényes képviselőjük (szülő, vagy gondviselő) beleegyezését adta. A beleegyezés megtagadásának esetéről haladéktalanul tájékoztatást kérünk az info@castel.sk e-mail címre.


II. A Személyes adatok feldolgozásának célja és időtartama


1. Üzemeltető az alábbi célokból dolgozza fel a Személyes adatokat:


a) szerződés, esetleg egyéb kötelezettség teljesítése és szolgáltatásnyújtás:


i. a személyes adatok az Üzemeltető és Résztvevő közötti tárgyalások és a szerződéskötés időtartamában kerülnek feldolgozásra, mégpedig szerződéskötés céljából, úgymint a szerződéses kapcsolat időtartamában is;


ii. elégedettségi kérdőívek megküldése: elégedettségi kérdőívek megküldése az ügyfelek számára biztosított szolgáltatások minőségének javítása érdekében, előzetes megrendelést, foglalást vagy közvetlen eladást követően, valamint a termékekkel való elégedettség felméréséhez szükséges statisztikai adatok elérése érdekében.


iii. marketingakciók: marketingakciók céljának teljesítése okán, kiértékelés, lezárás, az esetleges nyeremény kézbesítése, stb. Feldolgozás időtartama: a marketingakció időtartamában.


b) jogi kötelezettség (főként könyvelési, adózási és archivációs, a hatóságokkal való együttműködés és egyebek) betartása;


i. az elszámolási nyomtatvány a szerződés lejártát követően 10 évig kerül megőrzésre: a könyvelésről szóló T.t. 431/2002 sz. törvény későbbi előírásainak hangzása alapján az elszámolási nyomtatványok archiválási kötelességének teljesítése céljából, a Személyes adatok 10 év időtartamban kerülnek majd feldolgozásra és tárolásra az Üzemeltető és Résztvevő közötti szerződéskötés létrejöttének évét követő évtől számítva;


ii. a hibás teljesítés kapcsán alkalmazandó jogokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, együttműködés tanúsítása a hatóságok, rendőrség, bíróság felé: Üzemeltető jogosult az ügyfél alapvető személyi, azonosítási és kapcsolattartási adatainak, a termék adatainak és az ügyféllel zajló kommunikáció adatainak feldolgozására a termék jótállási idejének lejártától számított 4 év időtartamban.


c) Üzemeltető jogos érdekei, jogvédelem és Üzemeltető joggal védett érdekeinek védelme:


i) hatékony védelem vita esetén. A feldolgozás időtartama a termék jótállási idejének leteltétől számított 4 év időtartamban kerül meghatározásra és a vita időtartamára meghosszabbításra kerül;


ii) Üzemeltető jogos érdeke továbbá a kereskedelmi jelentések megküldése (általános és személyreszabott ajánlatok), amennyiben Üzemeltető a termék és szolgáltatás értékesítése során jutott hozzá Résztvevő elektronikus elérhetőségeinek részleteihez. Jogos érdek az ügyfél által weboldalunkon létrehozott megrendelés kapcsán jön létre.


d) Üzemeltető marketing és kereskedelmi szolgáltatásainak kínálata;


i) a termékek és szolgáltatások kereskedelmi ajánlatainak általános megküldése: általános reklámértesítések megküldése, nem konkrétan célzott címzett csoport számára. A személyes adatok feldolgozásának időtartama ebben az esetben 3 év;


ii) személyreszabott ajánlat: a természetes személyre vonatkozó némely személyes aspektus kiértékelését követő reklámértesítések megküldése. Üzemeltető nem végez profilalkotást a Rendelet 22. cikkelyével összhangban, mivel nem automatizált feldolgozásról, hanem személyreszabott ajánlatok egyedi elkészítéséről van szó. A személyes adatok feldolgozásának időtartama ebben az esetben 3 év.


iii) cookies: webszerver által generált és a böngésző segítségével a számítógépben tárolt rövid szövegfájlok. Két típusukat különböztetjük meg. Első sorban a web-működés, és - analízis biztosításához szükséges cookiek (az elektronikus kommunikáció átvitelének megvalósítása a elektronikus kommunikációs háló segítségével, ezen cookiek használatával szemben kifogásnak helye nincs). Továbbá olyan cookiekról van szó, amelyek konkrét fizikai személyre vonatkozó némely aspektust értékelik. A második típusú cookiek használatával Résztvevőnek beleegyezését kell adnia. A személyes adatok feldolgozásának időtartama ebben az esetben 3 év.


iv) Re-marketing céljából csak abban az esetben kerülnek továbbításra az adatok egyéb feldolgozók számára, ha ezen cél engedélyezésre került, mégpedig legfeljebb 540 napos lejárati idővel. Amennyiben a reklám-cookiek engedélyezése megvonásra kerül, technikailag nem lehetséges az egyszer már feldolgozó számára átadott cookiek azonnali törlése. A cookiek törlésre kerülnek feldolgozónál a lejárati idő leteltével. A feldolgozó általi re-marketing aktivitások korlátozásának azonnali megoldása a cookiek böngészőből való törlése az egyes böngészőtípusok útmutatása alapján.


1. Üzemeltető egyidejűleg a Személyes adatok kezelője is.


III. Személyes adatok védelme és információk a feldolgozásról


1. Amennyiben Résztvevő nem adja meg Személyes adatait, nem köthet szerződést Üzemeltetővel és/vagy ebből adódó szolgáltatás sem nyújtható számára. Ezzel kapcsolatosan a Személyes adatok elengedhetetlenek ahhoz, hogy Üzemeltető adott szolgáltatást vagy terméket nyújthasson.


2. A II. cikkelyben feltüntetett időtartamok lejártát követően Üzemeltető törli, vagy anonimizálja a Személyes adatokat.


3. Résztvevő köteles csak valós és pontos Személyes adatokat közölni Üzemeltetővel. A közölt Személyes adatok helyességéért, pontosságáért és valódiságáért Résztvevő felelős. Üzemeltető nem vállal felelősséget a közölt adatok helyességéért.


4. Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz, hogy ne kerüljön sor jogosulatlan feldolgozásra.


5. Üzemeltető jogosult Résztvevő személyes adatainak közlésére harmadik fél számára, mégpedig a következő célokból: a megrendelési eljárás befejezése, termék kézbesítése, kereskedelmi értesítések küldése, vásárló elégedettségének értékelése, ügyfélszolgálat szolgáltatásai, reklamációk intézése, új ügyfél regisztrációja.


6. A személyes adatok elektronikus formában és nem automatizált módon vannak és lesznek feldolgozva.


IV. Résztvevő jogai a feldolgozással kapcsolatban


1. Résztvevő jogai a személyes adatok védelmével kapcsolatban:


a) Üzemeltető kérelmezése a Személyes adatainak hozzáféréséhez;


b) a megadott Személyes adatok javítása;


c) a megadott Személyes adatok törlése;


d) a Személyes adatok feldolgozásának korlátozása;


e) panasz benyújtása a Személyes Adatok Védelmének Hatóságához;


f) a Személyes adatok átvitele más feldolgozóhoz;


g) a Személyes adatok feldolgozásának kifogásolásához való jog;


h) a beleegyezés visszavonásának joga.


2. Résztvevő ezen cikkely 1 bek. szerinti jogait az info@castel.sk e-mail címre megküldött kérelemében érvényesítheti.


3. Ezen cikkely 1 bek. c) és d) pontjai szerinti jogok nem érvényesíthetők a II. cikkely 1. bek. a), b) és c) pontjai terjedelmében és céljából, kivéve a II. cikkely ii) bekezdés c) pontját, amely esetében az 1 bekezdésben feltüntetett valamennyi jog érvényesíthető.


4. Abban az esetben, ha Résztvevő úgy véli, Üzemeltető a Személyes adatainak olyan feldolgozását végzi, amely összeegyeztethetetlen a magán- és személyes életének védelmével, vagy az illetékes jogi előírásokkal főként, ha a Személyes adatok pontatlanok tekintettel feldolgozásuk céljára, lehetőségében áll:


a) magyarázatot kérni Üzemeltetőtől, mégpedig az info@castel.sk e-mail címen


b) kifogásolni a feldolgozást és az info@castel.sk e-mail címre megküldött e-mailben kérelmezni Üzemeltetőt az így keletkezett állapot elhárítására (pl. blokkolással, hibaelhárítással, a Személyes adatok kiegészítésével vagy törlésével). Üzemeltető haladéktalanul dönt a kifogásolásról és értesíti Résztvevőt. Amennyiben Üzemeltető nem tesz eleget a kifogásolásnak, Résztvevőnek jogában áll egyenesen a Személyes Adatok Védelmének Hatóságához fordulni. Ezen rendelkezés nem érinti Résztvevő jogát kezdeményezés benyújtására egyenes a Személyes Adatok Védelmének Hatóságához.


1. Amennyiben Résztvevő ezen cikkely szerint érvényesíti jogát, Üzemeltető köteles a kérelem kézbesítésétől számított 30 napon belül válaszolni.


1. A IV. cikkely 1 a) és f) pontok szerinti jogok érvényesítéséről szóló kérelem csak adatüzenet vagy a társaság székhelyére megküldött hivatalosan hitelesített aláírással ellátott levél formájában kézbesíthető. A kérelem részeként szükséges feltüntetni azt az e-mail címet, amelyre megküldésre kerül a kérelmező személyazonosságát hitelesítő e-mail.


1. Amennyiben Résztvevő a IV. cikkely 1 bekezdés szerinti valamelyik jogot érvényesíti, Üzemeltetőnek jogában áll kérni a Résztvevőt személyazonosságának igazolására. A személyes adatok hozzáférésének kérelme a kérelmező e-mail címéről kell, hogy megküldésre kerüljön. Amennyiben a kérelem egyéb formában kerül benyújtásra, vagy más e-mail címről kerül megküldésre, Üzemeltetőnek jogában áll kiegészítő hitelesítés kérése a hitelesítő e-mailre történő válasz formájában. Abban az esetben, ha kérelmező az ellenőrző e-mail megküldésétől számított 14 napon belül nem igazolja személyazonosságát, a IV. cikkely 1 bekezdés szerinti jogai érvényesítésére irányuló kérelme nem kerül fogadásra.


1. Üzemeltetőnek jogában áll a feldolgozott Személyes adatok fizikai másolatának ismételt és alaptalan kérelmezése esetén megfelelő mértékű illetéket számlázni az ezzel kapcsolatos adminisztratív költségekért.


V. Záró rendelkezések


1. A Személyes adatok feldolgozása során keletkezett valamennyi jogi kapcsolatra a Szlovák Köztársaság jogrendje alkalmazandó, mégpedig tekintet nélkül a hozzáférés létrejöttének helyére. Résztvevő és Üzemeltető között a magánélet védelmével kapcsolatos esetleges viták rendezésére a szlovák bíróságok illetékesek.


2. Érintett személy jogosult a Személyes Adatok Védelmének Hatóságához fordulni (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).


3. Ezen Elvek 2021.03.31-én lépnek érvénybe.

Newsletter

Ide küldheted az e-mail címed, ha nem szeretnél lemaradni friss újdonságainkról és édes meglepetéseinkről.